667 709 417 info@argi-begi.eus

ERAKUNDE BITARTEKARITZA

Enpresa-munduarekin, lan-munduarekin eta mundu zibilarekin lotutako beste gatazka mota batzuk ere badaude, eta erakunde zein enpresen barruan sortzen diren gatazkak ere aipatu behar ditugu.

ERAKUNDE BITARTEKARITZA

Enpresa-munduarekin, lan-munduarekin eta mundu zibilarekin lotutako beste gatazka mota batzuk ere badaude, eta erakunde zein enpresen barruan sortzen diren gatazkak ere aipatu behar ditugu.

Erakundeen

gatazken tipologia

Bitartekaritzaren bidez konpon daitezkeen enpresa-gatazkak era askotakoak izan daitezke:

Sozietate zibil, merkataritza-sozietate, elkarte, fundazio… bateko bazkideen artean.

Lankideen artean.

Familia-enpresa bateko kideen artean.

Zuzendaritzaren eta langile taldearen artean.

Zuzendaritzaren eta konpainiaren artean.

Beste edozein gatazka mota.

enpresan bitartekaritza erabiltzearen abantailak

Horrelako gatazka bat bitartekaritza-prozesu baten mende jartzearen funtsezko abantailak honako hauek dira:

Alderdien arteko komunikazioa errazten du.

Lan-giroa hobetzen du.

Lan-harremanak eta harreman profesionalak zaintzen ditu.

Akordioen betetze-maila handiagoa.

Prozesuaren malgutasuna.

Prozesua eta erabaki hartzea kontrolatzea.

Bitartekaritza-prozesuaren konfidentzialtasuna eta pribatutasuna.

Kostuak murriztea.

Ez da aurrekari judizialik sortzen.

Erakundearen ospea mantentzen edo hobetzen da.

Etorkizuneko gatazkak nola konpondu aldez aurretik zehazten du.