667 709 417 info@argi-begi.eus

FORMAZIOA

Bertan bizi den pertsona bakoitzaren ongizate emozional eta sozialean oinarritutako gizarte plural baten garapenaren aurrean, aldaketa positiboak sortzen lagun dezakeen esparruetako bat, zalantzarik gabe, hezkuntza da, bere bertsio guztietan.

FORMAZIOA

Bertan bizi den pertsona bakoitzaren ongizate emozional eta sozialean oinarritutako gizarte plural baten garapenaren aurrean, aldaketa positiboak sortzen lagun dezakeen esparruetako bat, zalantzarik gabe, hezkuntza da, bere bertsio guztietan.

Hori dela eta, bitartekaritza prozesuetan parte hartzeaz eta lan egiteaz gain, hezkuntzarekin zerikusia duten gai ezberdinetako prestakuntzak tratu onean eta aniztasuna errespetatzean berebiziko garrantzia duela ikusten dugu. Askotan, gure gizartea osatzen duten haurrak, nerabeak edo gazteak alderdi ezberdinetan hazi, hezi edo irakasteko ardura duten helduak desorientatuta edo nahastuta senti daitezke, aipatutako taldeen barruan edo eta horien artean gerta daitezkeen jokabide desegokiak edo gatazkak nola kudeatu ez dakitela.

 

GURE PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA, BI LAN-ILDO

Prestakuntza-eskaintza zabala aurkezten dugu, batez ere zuzenean edo zeharka hezkuntza-komunitateko kide diren pertsonentzat. Hau da, hezkuntza-komunitateaz ari garenean, harreman ona zein garrantzitsua den azpimarratu nahi dugu, baita alde bakoitzaren konpromisoa ere, arazo edo ezbeharren bat modu batera edo bestera gure ardurapeko haur, nerabe edo gazteen bidean jartzen denean ahalik eta konponbiderik onenak eskaini ahal izateko. Horregatik, hezkuntza-komunitatea osatzen duten kideak hurbiltzea, desberdintasunen aurrean aho batez lan egitea eta komunikazio etengabe eta asertibora irekita dauden bideak sortzea da gure helbururik handienetako bat.

gurasoentzako edo legezko tutoreentzako prestakuntza-eskaintza.

Gurasotasun positiboarekin bat datozen trebetasunak garatzeko eta trebatzeko.

Prestakuntza horren barruan, funtsezko alderdiak lantzen dira, hala nola, hezkuntza asertiboa eta harreman osasuntsu zein orekatuak bultzatzeko jarraibide positiboak eskuratzea, garatzea eta transmititzea. Gurasoen eta seme-alaben arteko harremanari begira, honako hauek aurkezten ditugu: haurtzaroan edo nerabezaroan autoritatea ezartzeko saioak (arauak, mugak, diziplina positiboa), gure seme-alaben hezkuntza emozionala barneratzeko, ezagutzeko edo indartzeko saioak, sare sozialen eta teknologia berrien arloko hezkuntza, etab. Prestakuntza-saio horiek metodologia aktibo eta parte-hartzaile batetik abiatzen dira, landutako edukia parte-hartzaileen bizipenei eta testuinguruari egokitzen baitzaie.

Gabeziak senti ditzakegun alderdiak lantzeko helburua.

Guraso gisa gure seme-alaben autoestimua eta segurtasuna indartuko dituen hezkuntza osasuntsu eta orekatu baterako trebetasunekin lotutako gabeziak, orainari eta etorkizunari ahalik eta modurik osoenean heldu ahal izateko.

EGOKITUTAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA

Argitu beharra dago, halaber, prestakuntza-eskaintza hori hainbat kolektibori egokitzen diegula edukietan eta jardueretan; adibidez, irakasleei, jantokiko hezitzaileei eta eskolaz kanpoko jardueretako begiraleei.

Zuzenean ikastetxeetako ikasleei zuzendutako eskaintza.

Ikasleei emozioen kudeaketaren garapen osasuntsuan trebatzeko helburua

Ikastetxeetan zuzenean ikasgeletatik esku hartzen dugunean, batez ere ikasleei emozioen kudeaketaren garapen osasuntsuan irakatsi eta lagundu nahi diegu. Hau da, ikasle bakoitzarengan sentimendu eta erreakzio desberdinak eragin ditzaketen egoerak sortzen ditugu, ondoren, bizi izandako uneei buruz taldean hausnartzeko. Horrela, gure helburua da ikasleei laguntzea modu osasungarrian komunikatzeko gakoak aurkitzen eta komunikatzeko modu asertiboak integratzen, bai eta emozioak identifikazioan eta kudeatzean trebatzea ere.

LANKIDETZAN OINARRITUTAKO DINAMIKAK ETA JOLASAREN METODOLOGIA

Lankidetzan oinarritutako hainbat dinamika erabiliz, ikasleek estrategia positiboak eskura ditzaten sustatzen dugu, ikasgelan nahiz beste sozializazio-gune batzuetan sor daitezkeen gatazkei edo ezbeharrei aurre egiteko. Horrela, berdinen artean sor daitezkeen botere-harremanak orekatzen saiatzen gara, eta ingurune parte-hartzaile, eroso eta segurua sortzea bultzatzen dugu, non pertsona bakoitzak bere burua zintzotasunez adierazteko askatasuna izango duen.

Kasu honetan, erabiltzen dugun metodologia jolasean oinarritzen da. Hau da, SENTITZEKO – PENTSATZEKO – EKITEKO prozesuaren bidez egiten dugu lan, eta egoera jakin batzuk sortzen ditugu, non inor ez den epaitzen eta aldatzeko aukera dagoen, betiere banakako eta taldeko hausnarketatik abiatuta.

IKASGELETAN ZUZENEAN ESKU HARTZEAREN ABANTAILAK

Ikasgelen barrutik jardun ahal izateak hainbat abantaila ematen dizkigu komunitate mailako gatazkei edo egoerei aurre egiteko orduan. Hasteko, ikasleak, transmititu dugun bezala, modu naturalean eta konfiantzazko ingurunean aritzen diren une honetan, ikasgeletako errealitateetako parte izan ahal izateak lagundu egiten digu haurrek eta nerabeek gizartean jarduteko dituzten modu asko ulertzen. Batez ere, gertuen duten errealitatera hurbiltzen gaitu, harreman-moduetatik (zer estrategia edo jokabide erabiltzen ari diren eguneroko gatazkei aurre egiteko, nola erreakzionatzen duten hainbat ustekaberen aurrean, hartutako rolen edo zereginen eragina, taldearen presioa), substantziarekin edo substantziarik gabe erabiltzen eta abusatzen dituztenetara (pantailak eta Internet, sare sozialak, kontsumo toxikoak).

Horrela, ikasleekiko zuzeneko harremanari esker, zuzenean ez ezik, zeharka ere lagun diezaiekegu ikasleei; izan ere, ikasgelen barruan ikasiko dugun eta ikusiko dugun horrek aukera ematen digu ikasleen ikuspegi globalagoa eta objektiboagoa izateko, eta ikuspegi hori benetan baliagarria da eskolarekin nahiz gurasoekin eta legezko tutoreekin elkarreragiteko.

Horrela, askoz ere gaitasun handiagoa dugu eskola-esparruan, etxe barruan, kalean edo beste hezkuntza-gune eta sozializazio-gune batzuetan gerta daitezkeen gatazketarako edo kontrako egoeretarako alternatiba egokiak bilatzen laguntzeko.