667 709 417 info@argi-begi.eus

BITARTEKARITZA ZIBILA

Bitartekaritza zibila baliabide baliagarria da gatazkak konpontzeko, oro har, oinarri ekonomikoa dutenak, partikularren artean hamaika kasutan gerta daitezkeenak.

BITARTEKARITZA ZIBILA

Bitartekaritza zibila baliabide baliagarria da gatazkak konpontzeko, oro har, oinarri ekonomikoa dutenak, partikularren artean hamaika kasutan gerta daitezkeenak.

BITARTEKARITZA ZIBILAK KONPON DITZAKEEN GATAZKEN TIPOLOGIA:

Kontratu-klausulak interpretatzea.

Kontratua ez betetzea (salerosketa-kontratuak, trukeak, gauzen errentamenduak, zerbitzuak edo obra, maileguak edo finantzaketa, mandatua edo ordezkaritza, etab.)

Titulartasunari eta eskubide errealen erabilerari buruzko gatazkak (jabetza, gozamena, barne-eskubide errealak, zorrak, etab.)

Oinordetzarekin lotutako arazoak (testamentua edo saiakera, senipartea erreklamatzea, legatuak, etab.)

Sozietate zibil, elkarte edo fundazioen barruko gatazkak.

GATAZKAK KONPONTZEKO BITARTEKARITZA ZIBILA ERABILTZEAREN ONURAK:

Bitartekaritza zibila tresna baliotsua da bazkide komertzialen, hornitzaileen eta gobernu-erakundeen arteko gatazkak konpontzeko. Bitartekaritza zibilean, gatazkan dauden alderdiek hirugarren batekin lan egiten dute, elkarrekin adostutako konponbide bat aurkitzeko. Ikuspegi horrek hainbat abantaila ditu auziari dagokionez, hala nola kostuen murrizketa, malgutasun handiagoa eta bi aldeak irabazi izanaren sentsazioarekin joateko aukera. Arrazoi horiengatik, bitartekaritza zibila gero eta gehiago erabiltzen da ohiko borroka judizialen alternatiba bideragarri gisa.